CapCut PC Trung Quốc

Chuyên mục này bao gồm các hiệu ứng và mẫu CapCut PC Trung Quốc được Vntype làm lại và chia sẻ đến bạn. Những mẫu dự án và hiệu ứng này có thể chỉnh sửa và xuất bản video mà không cần mua bản Pro cũng như đăng nhập capcut pc.